Polityka prywatności:

Polityka Prywatności i Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do danych osobowych Użytkownika, oraz informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies służących do realizacji usług drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika przez Och Travel sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Masztalarskiej 8a/13, biuro sprzedaży Święty Marcin 49.

Pliki Cookies nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika. Jeżeli Użytkownik przekaże Administratorowi informacje dotyczące swoich danych osobowych, to jakiekolwiek ujawnione informacje nie będą udostępnianie organizacji zewnętrznej, chyba że wcześniej Administrator zostanie przez Użytkownika do tego upoważniony lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na Administratorze z mocy obowiązującego prawa.

 

Definicje:

Administrator - oznacza Och Travel sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Masztalarska 8a/13 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000711240, NIP: 7831769830, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie ochtravel.pl

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Cele wykorzystywania Cookies:

- optymalizacja korzystania z serwisu

- dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika

- dostosowanie zawartości newslettera do preferencji Użytkownika

- cel marketingowy w celu wyświetlenia Użytkownikom odpowiednich reklam na innych stronach internetowych

- cele statystyczne, na podstawie których Administrator jest w stanie określić sposób korzystania z serwisu przez Użytkownika

 

Warunki przechowywanie i uzyskiwania dostępów do Cookies:

- Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu. Zmian można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

- Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

- Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.